Browsed by
หมวดหมู่: ข่าวสารออนไลน์

The End of American Dream?/ The Indian Aspirant/ The Chinese Takeover/ The Age of E-WTO

The End of American Dream?/ The Indian Aspirant/ The Chinese Takeover/ The Age of E-WTO

The End of American Dream?
สภาวะเศรษฐกิจโลกตะวันตกที่ถดถอยอย่างเรื้อรัง ได้สร้างความวิตกกังวลใจแก่ประชากรส่วนใหญ่ของสหรัฐอเมริกา ประเทศซึ่งเคยขึ้นชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งความเท่าเทียมทางโอกาสที่เอื้อให้พลเมืองสามารถบรรลุถึงเป้าหมายในชีวิตได้ด้วยการมุ่งมั่นทำงานหนัก จากผลสำรวจของนิวยอร์กไทมส์โพลล์เมื่อปลายปีที่แล้วพบว่า ในช่วงเวลา 5 ปีที่ผ่านมา มีประชากรที่เชื่อมั่นใน “American Dream” หรือความใฝ่ฝันที่ว่าการทำงานหนักจะนำมาซึ่งความร่ำรวยลดลงถึงร้อยละ 8

ชนชั้นกลางชาวอเมริกันในยุคปัจจุบัน ซึ่งไต่เต้าได้เล่าเรียนศึกษาในระดับที่สูงกว่าคนรุ่นพ่อแม่ของพวกเขา มีมุมมองและความรู้สึกว่าพวกเขาต้องดิ้นรนทำมาหากิน แต่กลับได้มาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ต่ำกว่าคนรุ่นก่อนๆ เนื่องด้วยภาวะการว่างงานและผลประกอบการของภาคธุรกิจที่ย่ำแย่ ทำให้ครอบครัวชนชั้นกลางอเมริกันในปัจจุบันมีรายได้ที่แท้จริงโดยเฉลี่ยต่ำกว่าภาคครัวเรือนประเภทเดียวกันเมื่อ 15 ปีที่แล้วเสียอีก แม้ว่าราคาสินค้าในตลาดจะถูกลงและมีคุณภาพดีกว่าในอดีตก็ตาม ชนชั้นกลางอเมริกันในปัจจุบันกลับต้องเผชิญกับค่าใช้จ่ายด้านอสังหาริมทรัพย์ การศึกษาระดับอุดมศึกษา และการประกันสุขภาพที่ปรับตัวสูงขึ้นในอัตราที่สูงกว่าระดับเงินเฟ้อ ความผันผวนทางสังคมเศรษฐกิจส่งผลให้ชาวอเมริกันมีทัศนคติต่อการมีสถานะเป็นชนชั้นกลางที่เปลี่ยนแปลงไป จากชนชั้นซึ่งมองโลกในแง่ดีและมีศักยภาพในการเข้าถึงความสะดวกสบายกลายเป็นชนชั้นที่ต้องเผชิญสภาวะตึงเครียดและความเสี่ยงทางด้านอาชีพการงาน
Indian-Aspirant.jpgThe Indian Aspirant
ชัยชนะในการเลือกตั้งของพรรคภาราติยะ ชนตะ (Bharatiya Janata: BJP) ได้นำมาซึ่งความหวังในการเลื่อนสถานะทางชนชั้นของชาวอินเดีย เมื่อนายกรัฐมนตรีนเรนทรา โมดี (Narendra Modi) ได้นำเสนอยุทธศาสตร์เศรษฐกิจที่ประกอบด้วยการลดหย่อนภาษี โครงการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของเมือง ที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของกลุ่มคน “Neo-Middle Class” หรือ “Aspirants” ซึ่งหมายถึงประชากรที่พึ่งหลุดพ้นจากภาวะความยากจน และปรารถนาที่จะมีสถานะทางเศรษฐกิจมั่นคงเป็นชนชั้นกลางอย่างเต็มตัว
การเพิ่มขึ้นของกลุ่มคนประเภทดังกล่าวได้เกิดขึ้นคู่ขนานกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเมืองต่างๆ ในอินเดีย จากฐานข้อมูลในปี 2013 พบว่า กลุ่มคนที่แสวงหาโอกาสเลื่อนสถานะทางเศรษฐกิจ ซึ่งปัจจุบันมีฐานรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 3,650 ถึง 7,300 เหรียญสหรัฐฯ ต่อปี มีจำนวนสูงถึง 380 ล้านราย หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของประชากรทั้งประเทศ เดอะ ฮินดู บิสสิเนส ไลน์ ได้รายงานถึงปรากฏการณ์การเกิดขึ้นของ Neo-Middle Class ว่า ความเปลี่ยนแปลงนี้หมายถึง “การเลื่อนสถานะจากการมีโอกาสได้บริโภคแต่โรตีเปล่าๆ สู่การมีโอกาสให้การศึกษาแก่ลูกๆ รวมทั้งสามารถมีไฟฟ้า ถนน และน้ำประปาใช้”

Chinese-Takeover.jpgThe Chinese Takeover
วิกฤติหนี้สาธารณะยุโรปตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมา ที่ส่งผลให้ราคาสินทรัพย์ในภูมิภาคดังกล่าวตกต่ำ กลับกลายเป็นโอกาสให้ภาคธุรกิจจีนดำเนินการซื้อหุ้นกิจการต่างๆ เช่น บริษัทผลิตรถยนต์วอลโว่ของสวีเดน บริษัทผลิตรถยนต์เปอร์โยต์ และซีตรอง รวมทั้งธุรกิจแฟชั่น ซอนย่า รีเคียล (Sonya Rykiel) ในฝรั่งเศส กิจการท่าเรือพิเรียส (Piraeus) ในกรีซ ธุรกิจร้านอาหารพิซซ่า เอ็กซ์เพรส และธุรกิจแฟชั่นอควาสครูทัม (Aquascutum) ในสหราชอาณาจักร เป็นต้น โดยในปีที่ผ่านมานี้ ระดับการลงทุนจากจีนในภูมิภาคยุโรปสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ที่ระดับ 18,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

แม้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีนจะชะลอความร้อนแรงลง แต่จำนวนกลุ่มคนรวยสัญชาติจีนกลับเพิ่มสูงขึ้น จากรายงาน “China Ultra High Net Wealth Report 2014-2015” พบว่า ปัจจุบันจำนวนประชากรจีนที่ถือครองสินทรัพย์มากกว่า 500 ล้านหยวน หรือ 81.35 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มีมากกว่า 17,000 ราย โดยสินทรัพย์รวมของกลุ่มคนรวยชาวจีนทั้งหมดมีมูลค่าสูงถึง 31 ล้านล้านหยวน หรือคิดเป็น 10 เท่าของรายได้ประชาชาติของนอร์เวย์ และ 20 เท่าของฟิลิปปินส์ กลุ่มคนรวยชาวจีนหน้าใหม่เหล่านี้ มักประกอบอาชีพเป็นเจ้าของกิจการโรงงานอุตสาหกรรม นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และนักลงทุนมืออาชีพ โดยร้อยละ 55 ของกลุ่มคนดังกล่าว ไม่ได้อาศัยอยู่ในเมืองหลัก (First-Tier City) อย่างเช่นมหานครปักกิ่ง แต่อาศัยอยู่ในเมืองรองอันดับ 2 (Second-Tier City) หรือ เมืองรองอันดับ 3 (Third-Tier City)

รายงานฉบับดังกล่าวยังชี้ให้เห็นถึงทัศนคติของกลุ่มคนรวยชาวจีนหน้าใหม่ ซึ่งยังคงมีมุมมองทางธุรกิจในแง่บวก โดยร้อยละ 80 ต้องการที่จะขยายการลงทุนในต่างประเทศมากยิ่งขึ้น เมื่อพิจารณาถึงพฤติกรรมการบริโภคพบว่า ร้อยละ 45 นิยมถือครองเครื่องประดับราคาแพงและหยก ส่วนร้อยละ 29 นิยมสะสมศิลปะการเขียนอักษรและภาพจิตรกรรม

mobile-ecommerce.jpg The Age of E-WTO
การค้าออนไลน์อาจเป็นทางรอดของผู้ประกอบการรายย่อย โดยเฉพาะในช่วงเศรษฐกิจโลกซบเซาที่งานเวิล์ด อีโคโนมิก ฟอรั่มณ นครดาวอส สวิสเซอร์แลนด์ เมื่อมกราคมที่ผ่านมา แจ๊ค หม่า (Jack Ma) ผู้ก่อตั้งอาลีบาบา ได้กล่าวถึงบทบาทใหม่ของบริษัทเขา ในฐานะ “e-WTO” หรือ “องค์การการค้ายุคอิเล็กทรอนิกส์” ที่จะสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ผลิตและผู้ประกอบการจากทั่วทุกมุมโลก โดยเปรียบเทียบบทบาทขององค์การการค้าโลก (World Trade Organisation: WTO) กับ อาลีบาบาไว้ว่า “WTO ได้ทำหน้าเป็นอย่างดีในช่วงศตวรรษที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม หน่วยงานดังกล่าวมุ่งเน้นช่วยเหลือแต่บริษัทรายใหญ่ให้ขายสินค้าข้ามประเทศได้” ในยุคที่ระบบอินเทอร์เน็ตช่วยอำนวยความสะดวกให้เกิดการขยายตัวทางการค้าข้ามพรมแดนนี้ อาลีบาบาจึงมุ่งหวังใช้แพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อ “รองรับผู้บริโภคจำนวน 2 พันล้านรายจากทั่วโลก” และสร้างโอกาสทางการค้าให้แก่ “ธุรกิจเล็กๆ จำนวน 10 ล้านรายที่ตั้งอยู่นอกสาธารณรัฐประชาชนจีน”

กว่าจะเป็นเซตเตอร์มือ ๑ ของโลก นุศรา ต้อมคำ วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย

กว่าจะเป็นเซตเตอร์มือ ๑ ของโลก นุศรา ต้อมคำ วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย

นุศรา ต้อมคำ จับลูกวอลเลย์บอลครั้งแรกเมื่ออายุ ๑๐ ขวบ

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อยในจังหวัดราชบุรี ซึ่งเธอเรียนอยู่ตั้งแต่ชั้นประถมฯ ถึงมัธยมฯ ๓ ตั้งอยู่ไม่ไกลบ้าน  ทุกเย็นนุศราหรือซาร่า จะมานั่งดูพี่สาวอายุมากกว่า ๖ ปีซ้อมวอลเลย์บอล จนโค้ชชวนเธอให้ลองเล่นบ้าง

โค้ชคนนั้นคือ ครูชาติชาย ราศรีดี ผู้ชื่นชอบกีฬาวอลเลย์บอลเป็นชีวิตจิตใจ  นุศราเล่าว่า สมัยก่อนครูโรงเรียนประถมฯ มีรายได้ไม่มากเท่าไร  แต่ครูชาติชายก็ควักทุนตัวเองส่งทีมโรงเรียนร่วมแข่งขันกับกลุ่มโรงเรียนในบ้านโป่งที่เน้นกีฬาวอลเลย์บอลเป็นหลัก แม้ครูจะไม่ได้เป็นนักวอลเลย์ แต่ทำทีมขึ้นเพราะใจรัก อยากให้เด็กหันมาเล่นกีฬา และถือเป็นความภาคภูมิใจที่ได้ปลุกปั้นนักเรียนไปแข่งขันกับโรงเรียนอื่นจนได้เหรียญรางวัลติดมือกลับมาบ้าง

พ่อและแม่ของนุศราเมื่อเห็นลูกสาวหันมาเล่นกีฬาตามอย่างพี่สาวและพี่ชายซึ่งเป็นนักกีฬาฟุตบอลก็สนับสนุน ดีกว่ากลับบ้านไปนั่งเล่นเกมหรือดูทีวี

นุศราเล่าความรู้สึกที่ได้เล่นวอลเลย์บอลครั้งแรก ๆ ว่า “รู้เลยว่าการตีลูกวอลเลย์มันเจ็บมือแค่ไหน ถ้าจับมือไม่ถูก พอลูกมาโดนมือก็จะแตก  แรก ๆ อยากกลับไปดูทีวี หรือไปเที่ยว แต่พอเล่นไปเล่นมาจากที่โค้ชบอกว่าอันเดอร์ยังไงก็ได้ให้ได้มากที่สุด อย่าให้ลูกตก ที่เคยอันเดอร์ได้แค่สองสามลูก ก็เริ่มเป็น เริ่มสนุกขึ้น ความสนุกอีกอย่างคือเล่นวอลเลย์บอลแล้วมีเพื่อน”

ชีวิตวัยเด็กที่บ้านเกิดในชนบทดำเนินไปพร้อมกับการฝึกซ้อมวอลเลย์บอล ทั้งช่วงหลังเลิกเรียนและวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ลูกสาวคนสุดท้องในบรรดาพี่น้องสามคนกลายเป็นนักกีฬาโรงเรียน เป็นตัวแทนไปแข่งกับโรงเรียนต่างอำเภอ สู่ระดับจังหวัด ยกระดับมาเป็นเขต แล้วจากเขตก็เป็นระดับประเทศ  นุศราจำได้แม่นว่าเมื่อตอนอายุ ๑๒ ปีมีแข่งรายการมินิวอลเลย์บอลของปุ้มปุ้ยปลายิ้ม ทีมโรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อยได้เป็นตัวแทนภาคกลางไปแข่งที่จังหวัดตรัง คว้าแชมป์จนได้สิทธิ์เดินทางไปไต้หวันครั้งแรก

“ทำให้เรารู้สึกว่าเล่นวอลเลย์บอลแล้วสนุก ภูมิใจ อายุแค่ ๑๒ เองแต่ได้นั่งเครื่องบิน เริ่มคิดว่าเล่นวอลเลย์บอลก็ดีเหมือนกัน”

การที่ครูจับให้เธอเล่นเกมอันเดอร์ลูกวอลเลย์บอลแข่งกับเพื่อน ดูว่าใครอันเดอร์ได้มากที่สุดนั้นมีความหมาย  “การที่เราอันเดอร์ได้มากทำให้โค้ชจับเรามาเล่นเป็นตัวเซต  สมัยเด็ก ๆ เรารู้ว่าการเซตบอลนั้นยากที่สุด  เราจะอยากตบเพราะว่ามันง่าย แต่การเซตจะฟาล์วได้ บางครั้งบอลหล่นใส่หน้าบ้าง บางครั้งเซตเบี้ยวบ้าง เลยไม่ค่อยมีคนอยากเป็นตัวเซต  ถ้าตอนนั้นรู้ว่าอันเดอร์ได้มากแล้วจะถูกจับเป็นตัวเซตคงไม่อันเดอร์  อยากเป็นตัวตบตัวตีหรือตัวทำแต้มให้ทีมมากกว่า”

รูปเกมการเล่นวอลเลย์บอลนั้น เมื่อทีมคู่ต่อสู้โต้ลูกกลับมา การโต้ลูกกลับไปยังฝั่งตรงข้ามต้องใช้แค่สามจังหวะหรือน้อยกว่าเริ่มต้นลูกแรกด้วยการรับ ลูกสองคือการเซต และลูกสามคือตบกลับไปยังฝั่งตรงข้ามเพื่อทำแต้มตำแหน่งของคนรับลูกในจังหวะที่ ๑

ตำแหน่งของ “ตัวเซต” ในจังหวะที่ ๒ ซึ่งต่างก็ต้อง “ปั้น-ชง” ลูกให้เพื่อนตบทำแต้ม จึงเป็นตำแหน่งของผู้ปิดทองหลังพระ เช่นเดียวกับตำแหน่งอื่น ๆ ในสนามอย่างลิเบอโรที่คอยตั้งรับอยู่แถวหลัง

นุศราเล่นวอลเลย์บอลมาตั้งแต่อายุ ๑๐ ขวบ และไม่เคยห่างจากลูกยางอีกเลย

นักกีฬาจากบ้านโป่งติดทีมชาติชุดใหญ่ครั้งแรกเมื่ออยู่ชั้น ม. ๕ ในตำแหน่งตัวเซตที่เธอถนัด

“เราเรียนไปซ้อมไปจนจบมหาวิทยาลัยที่ RBAC (รัตน-บัณฑิต) ไม่มีช่วงพัก ไม่มีช่วงหยุดเล่น”

บนสนามในนามทีมชาตินี่เองที่นุศราผสานพลังกับเพื่อนร่วมทีมที่รู้ใจ สร้างดรีมทีมวอลเลย์บอลชุดประวัติศาสตร์ โดยมีตัวเธอรับบทบาทตัวเซตมือ ๑ ภายใต้การผลักดันของโค้ชอ๊อด-เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร ผู้มีปรัชญาการสร้างทีมวอลเลย์บอลคือ หนึ่ง ให้ผู้เล่นเกิดความรักในกีฬา สอง ให้ซ้อมอย่างถูกวิธี และ สาม ต้องพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สูงสุด

หน้าที่ของโค้ชอ๊อดผู้เป็น “ครู” ในเกมกีฬาจึงไม่อยู่ที่เพียงการฝึกซ้อมเทคนิคและแท็กติก แต่ยังรวมถึงการดูแลการใช้ชีวิตของเหล่าสมาชิกทีมชาติ เพื่อให้นักกีฬาได้กิน เรียน นอน ซ้อม อย่างสบายอกสบายใจ ไม่ต้องมีพันธะกังวลเรื่องใด ๆ

ผลงานชิ้นโบแดงของทีมนักวอลเลย์บอลหญิงชุดนี้ คือการคว้าแชมป์การแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียเมื่อ ค.ศ. ๒๐๐๙ ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ แล้วสานต่อด้วยการคว้าแชมป์วอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียนคัป ค.ศ. ๒๐๑๒  ปีถัดมาคว้าแชมป์วอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียอีกเป็นครั้งที่ ๒ ส่วนผลการจัดอันดับโลกนั้น ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเคยทะยานขึ้นสูงถึงอันดับ ๑๐ ของโลกมาแล้ว

ความสำเร็จอันน่าประทับใจปลุกกระแสวอลเลย์บอลหญิงฟีเวอร์ขึ้นทั่วประเทศ โดยมีนุศราเป็นซูเปอร์สตาร์อันดับต้น ๆ

การมีโอกาสเดินทางไปเล่นวอลเลย์บอลอาชีพในทวีปยุโรป ทำให้ทักษะฝีมือของนุศราพัฒนาขึ้นอย่างก้าวกระโดด  เธอคว้ารางวัลเกียรติยศส่วนตัวระดับโลกมาแล้วหลายรางวัล อาทิ วอลเลย์บอลโกลบ ๒๐๑๒ ตำแหน่งเซตยอดเยี่ยมจากการเปิดโหวตของเว็บไซต์ www.volleyball.it ให้แฟนวอลเลย์บอลทั่วโลกลงคะแนน ตำแหน่งเซตยอดเยี่ยมในการแข่งขันวอลเลย์บอล เวิลด์กรังค์ปรีซ์ ๒๐๑๒ ตำแหน่งเซตยอดเยี่ยมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย ๒๐๑๓ ตำแหน่งเซตยอดเยี่ยมในศึกชิงแชมป์สโมสรยุโรป ๒๐๑๔

“ตอนประถมฯ มัธยมฯ สอบได้ที่ ๑ ที่ ๒ ตลอด”

ที่ผ่านมาการมีสถานะเป็นนักกีฬาอาชีพ ติดทีมชาติ ต้องเก็บตัวร่วมเดินทางไปแข่งขันตามต่างจังหวัดและต่างประเทศ ได้พรากเวลาในชั้นเรียนของเธอไปไม่น้อย

แต่เธอกลับมองอีกด้าน เพราะพี่น้องทั้งสามคนของครอบครัวต้อมคำเรียนหนังสือเก่งทุกคน

“พี่สาวที่เล่นวอลเลย์บอลจะสอบได้ที่ ๑ เสมอ พี่ชายก็เรียนเก่ง จบบริหารคอมฯ เราเองก็เรียนจบบริหารคอมฯ มาเหมือนกัน”

เธอตั้งข้อสังเกตว่าการเล่นกีฬาทำให้เป็นคนฉลาด

“เพราะนักกีฬาทุกคนต้องมีความคิดความอ่าน รู้จักสังเกต ต้องพลิกแพลง มีปฏิภาณ มีไหวพริบ คือเราต้องคิดอยู่ตลอดว่าจะแก้เกมอย่างไร จะทำอย่างไรให้สถานการณ์ของทีมดีขึ้น”

มือเซตระดับโลกยังตั้งคำถามต่อการศึกษาว่า “เราต้องคิดเหมือนกันว่าการศึกษาที่ให้เด็กอยู่แต่ในห้องสี่เหลี่ยมมันอาจจะเป็นโลกที่คับแคบ ถ้าคุณไม่ยอมเปิดโลกกว้าง เพราะสิ่งที่เราเรียนมาอาจจะไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวัน ประสบการณ์ในการเรียนกับประสบการณ์ในชีวิตจริงไม่เหมือนกัน  ถ้าได้ใช้ทั้งสองสิ่งควบคู่กันก็น่าจะประสบความสำเร็จในชีวิต”

เธอเห็นว่าบางคนอาจหัวไม่ดีเรื่องเรียน แต่ทักษะกิจกรรมด้านต่าง ๆ อาจจะทำดีก็ได้

“อย่างแรกคือต้องหาตัวเองให้ได้ก่อนว่าเราอยากเป็นอะไร อยากทำอะไร  ถ้าลองเปิดโลกกว้างออกมาจากห้องสี่เหลี่ยมแคบ ๆ มาเจอผู้คน มาทำสิ่งต่าง ๆ เราอาจจะได้วิชาอื่นที่มากกว่าในห้องเรียน”

สำหรับการซ้อมทุกวันในฐานะตัวเซตประจำทีม เธอจะต้องเล่นกับลูกวอลเลย์บอลที่ผู้ช่วยโค้ชโยนเข้ามาจากทุกทิศทาง ไม่ว่าบอลสูง บอลต่ำ บอลใกล้ บอลไกล  หน้าที่ของเธอมีเพียงการเซตลูก

ค่าเฉลี่ยที่นุศราต้องซ้อมเซตคือเกือบ ๑,๐๐๐ ลูกต่อวัน

มีหลายครั้งที่เธอรู้สึกท้อแท้ และเบื่อหน่ายต่อตารางการฝึกซ้อมอันหนักหน่วงและครอบครองช่วงเวลาพักผ่อนไปจนเกือบหมดสิ้น

แต่สำหรับมืออาชีพแล้ว เธอยืนยันว่าคำว่าพรสวรรค์อย่างเดียวนั้นไม่พอ

“ต่อให้มีพรสวรรค์แต่ไม่ฝึกซ้อม มันเป็นไปไม่ได้  ต้องมีความตั้งใจ ทุกคนต้องซ้อมหนัก  คนที่มีพรสวรรค์ แต่ไม่มีพรแสวงจะไปไม่ถึงขีดสุดในอาชีพ  นักกีฬาที่จะก้าวขึ้นไปถึงระดับโลกต้องอาศัยทั้งพรแสวงและพรสวรรค์”

เส้นทางสู่ดวงดาวไม่ได้ก้าวถึงโดยง่าย ไม่เพียงความรักความคลั่งไคล้ในกีฬาวอลเลย์บอลของครูพละที่ปลูกฝังให้เธอตั้งแต่วัยเด็ก ยังต้องอาศัยความมุมานะบากบั่นของเจ้าตัวมาตลอดเวลา ๑๙ ปี ชื่อของเธอจึงไม่เคยหลุดจากทำเนียบทีมชาติ

ถึงวันนี้งานสานต่อความสำเร็จของนักวอลเลย์บอลรุ่นพี่ คือการสร้างสายเลือดใหม่ขึ้นมาผลัดเปลี่ยน  ทำอย่างไรจึงจะดึงดูดเด็ก ๆ ให้หันมาเล่นกีฬาวอลเลย์บอล และทำให้ทีมชาติไทยมีทางเลือกมากขึ้น

คำตอบหนึ่งจากมือเซตยอดเยี่ยม คือลีกวอลเลย์บอลอาชีพ ที่จริงจังกับการปั้นเยาวชนให้มีฝีมือ มีค่าตัว มีเงินเดือนเหมือนลีกอาชีพในทวีปยุโรปที่เธอเคยสัมผัสมาแล้ว